Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola

 


02.11.2022.

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

Zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai izglītojamiem

 

Nekustama ipasuma nomas ligums

Pieteikums

Rakstiskas izsoles nolikums

Sludinājums

 


Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

TELPU NOMAS LĪGUMS

Nekustama ipasuma nomas ligums

Pieteikums

Rakstiskas izsoles nolikums

Sludinājums

 


Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

 

TELPU NOMAS LĪGUMS

Nekustama ipasuma nomas ligums

Pieteikums

Rakstiskas izsoles nolikums

Sludinājums


 

MK noteikumi Nr.180 Noteikumi par COVID 19 krīzes skarto nomnieku atbalstu.

 

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu

Nr. Komersanta reģ. Nr. Komersanta nosaukums
1. 40003658252 SIA “Fristar”
2. 40003419037 SIA “Kafe Serviss”

 


 

Paziņojums.
Par nekustamā īpašuma  Rīgā, Skrindu ielā 1, skolas telpā  (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums Nr01000400120001, un sporta halles telpā (iznomājamā platība  2 m²), būves kadastra apzīmējums  Nr. 01000400120006, nomas līgumu.
15.10.2019 O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola noslēdza  nekustamā īpašuma  Rīgā, Skrindu ielā 1, skolas telpā  (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums Nr01000400120001, un sporta halles telpā (iznomājamā platība  2 m²), būves kadastra apzīmējums  Nr. 01000400120006, nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr.40003419037,nomas maksa skolas telpā- EUR 71.00 mēnesī, sporta halles telpā –EUR 244.00 mēnesī, ar termiņu līdz 14.10.2025.

 

Sludinājums par nomas tiesību piedāvājumu uz nekustamā īpašuma daļu Rīgā, Skrindu ielā 1, LV-1003, skolas telpā (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums Nr01000400120001, nosacītā aptaujas sākumcena –70.88 EUR/ m2,

sporta halles telpā (iznomājamā platība 2 m²), būves kadastra apzīmējums                                   Nr. 01000400120006, nosacītā aptaujas sākumcena –121.28 EUR/ m2, Telpu lietošanas mērķis – dzērienu/uzkodu automāta izvietošana. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 23.09.2019. Papildus informācija – www.tdaps.lv <http://www.tdaps.lv/lv/par-skolu/iepirkumi.html> (iestādes tīmekļvietnes adrese)
Sludinājums aktuāls līdz 23.09.2019. plkst.10..00.
Publicēts 17.09.2019.

 


Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

 

Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana izglītojamajiem un skolas personālam.

PIETEIKUMS dalībai izsolē

Rakstiskas izsoles nolikums

TELPU NOMAS LĪGUMS


Paziņojums: Izbeigt izsoli par nomas tiesībām bez rezultāta.

 

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

 

Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana izglītojamajiem un skolas personālam.

PIETEIKUMS dalībai izsolē

Rakstiskas izsoles nolikums

TELPU NOMAS LĪGUMS


O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas iznomāšanas komisijas paziņojums:

Uz mūsu piedavājumu iznomāt telpas 1 kv.m un 2 kv.m skolas un sporta halles cokolstāvā 1 karsto dzērienu un 1 karsto, auksto dzērienu un uzkodu tirdzniecības automātu izvietošanai, 18.09.2014. saņemti trīs piedāvājumi:

1. SIA "Sage Managrment" LV40103363859 piedāvātā nomas maksa - 31,15 Euro/m2 + PVN + el.en. + apsaimn.izdevumi;
2. SIA "Kafe Serviss" LV40003419037 piedāvātā nomas maksa - 54,32 Euro/m2 + PVN+el.en. + apsaimn.izdevumi;
3. SIA "Coffee Master" LV50003950501 piedāvātā nomas maksa - 51,25 Euro/m2 + PVN+el.en. + apsaimn.izdevumi.

Pārējie nosacījumi visiem pretendentiem ir līdzīgi.

Komisija nolēma slēgt nomas līgumu ar SIA"Kafe Serviss" LV40003419037 (visaugstākā nomas maksa)

O.Kalpaka RTDP iznomāšanas komisija.

 

Paziņojums.

1. O.Kalpaka RTDP piedāvā iznomāt telpas 1 kv.m un 2 kv.m skolas un sporta halles cokolstāvā 1 karsto dzērienu un 1 karsto, auksto dzērienu un uzkodu tirdzniecības automātu izvietošanai.

2. Mērķis:
Nodrosināt izglītojamos un apmeklētājus ar uzkodām un dzērieniem.

3. Nosacīta cena:
4,50 euro/kv.m + PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi.

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu, kvalitatīvāko un ātrāko servisu.

Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu pretendentam.

5. Komerclīguma darbības laiks:
3 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

6. Pieteikšanās termiņš:
Priekšlikumi nomāt telpas, rakstveidā jāiesniedz līdz 2014.gada 18.septembrim, plkst.12.00, Rīgā, Skrindu ielā 1, 108 kab.

O.Kalpaka RTDP iznomāšanas komisija.

 


 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Iepirkums "Skolas sporta kompleksa trenažieru zāles aprīkojuma piegāde"
Identifikācijas Nr.O.Kalpaka RTDP 2014/1

Paziņojums pulicēts IUB mājaslapā 23.07.2014.
Datums, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi - 04.08.2014.
Saņemto piedāvājumu skaits - 1 (viens)

 

SIA "SPORTA SISĒMAS"
Reģ.Nr.LV40003569749
Papeļu iela 4A, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052

Lēmuma pieņemšanas datums 05.08.2014.

Iepirkuma komisija izvēlas iesniedzēja piedāvājumu iepirkumam
un nolemj, ka iepirkuma līgums par skolas sporta kompleksa trenažieru
zāles aprīkojuma piegādi būtu slēdzams ar SIA "SPORTA SISTĒMAS"
reģ. Nr. LV40003569749, kuras piedāvājums atbilsts visām instrukcijas prasībām
par kopējo summu 4706,82 EUR bez PVN ( 5695,25 EUR ar PVN, t.sk. 21% PVN 988,43 EUR).

 

 

Save
Sīkfailu lietotāja preferences
Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu jums vislabāko pieredzi mūsu vietnē. Ja noraidīsiet sīkdatņu izmantošanu, šī vietne var nedarboties, kā paredzēts.
Piekrist
Nepiekrist
Read more
cookie2022
html
Accept
Decline